LMT
 
 

 

 

 

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus atranka

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.ltKontrolierius yra valstybės pareigūnas, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vadovas, nagrinėjantis skundus ir inicijuojantis tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo. Jį penkerių metų kadencijai skiria Seimas Lietuvos mokslo tarybos teikimu. Tas pats asmuo negali būti skiriamas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Kontrolieriaus kandidatūra atrenkama konkurso būdu, įvertinus, kaip kandidatai atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus ir yra pasirengę vykdyti kontrolieriaus pareigas. Konkursą vykdo Lietuvos mokslo taryba vadovaudamasi šiais teisės aktais:

 • LR Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 18 straipsniu;
 • LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatais (Žin., 2011, Nr. 115-5389);
 • Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamento (Žin., 2012, Nr. 16-748) IX skyriumi.

Kaip vyksta kandidato atrankos konkursas?

Kontrolieriumi skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinės bei ekspertinės patirties. Kontrolieriaus pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis arba skiriamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose.

Konkursas kontrolieriaus kandidatūrai atrinkti vykdomas kelias etapais. Pirmame etape per Tarybos valdybos nustatytą ne mažesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį Taryba priima siūlymus dėl kontrolieriaus kandidatūros. Šis terminas gali būti pratęstas.

Kandidatus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, mokslininkams ir kitiems tyrėjams atstovaujančios asociacijos, pavieniai mokslininkai. Mokslininkai gali patys pasiūlyti savo kandidatūras. Tarybai pateikiami tokie dokumentai:

 • kandidato motyvuotas siūlymas arba motyvacinis laiškas;
 • gyvenimo aprašymas, kuriame turi būti pristatyta kandidato mokslinė ir pedagoginė veikla, atskleista ekspertinė bei vadybinė patirtis, susijusi su mokslo ir studijų sfera;
 • kandidato mokslo laipsnio (-ių) diplomo (-ų) kopija (-os);
 • jeigu kandidatą siūlo kitas fizinis ar juridinis asmuo, turi būti pateiktas ir kandidato pasirašytas sutikimas kandidatuoti.

Tarybos valdybos patvirtinta atrankos komisija, patikrinusi, ar pateikti visi konkursui būtini dokumentai, iš pasiūlytų kandidatų sudaro rekomenduojamų kandidatų sąrašą. Atrankos komisiją sudaro penki nariai: po du Tarybos komitetų skirti nariai ir vienas Tarybos valdybos skirtas narys. Į atrankos komisijos posėdžius kviečiamas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas arba jo įgaliotas atstovas.

Rekomenduojamų kandidatų sąrašas, pateikiant gyvenimo aprašymus bei motyvacinius laiškus, skelbiamas svarstyti viešai. Per atrankos komisijos nustatytą laikotarpį atsiliepimus apie kandidatus gali teikti visuomenė. Siekdama išsiaiškinti kandidatų planuojamas veiklos gaires ir kandidatavimo motyvus, atrankos komisija, kviečiasi kandidatus pokalbio.

Antrame konkurso etape, atsižvelgdama į gautus atsiliepimus bei atrankos komisijos narių vertinimus, atrankos komisija iš kandidatų sąrašo atrenka iki 3 kandidatų į kontrolieriaus pareigas. Jiems turi pritarti visi atrankos komisijos nariai. Kandidatą į kontrolierius iš atrankos komisijos rekomenduojamų kandidatūrų Taryba atrenka atvirame posėdyje, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių. Nutarimą dėl Seimui teikiamos kontrolieriaus kandidatūros Taryba priima slaptu balsavimu. Kontrolierius laikomas išrinktu, jeigu už jo kandidatūrą balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

Kontrolieriaus uždaviniai

Kontrolieriaus tarnybos veiklos sritis – užtikrinti kontrolieriui pavestų uždavinių įgyvendinimą:

 1. skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos ir procedūrų;
 2. prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip mokslo ir studijų institucijos laikosi akademinės etikos kodeksų;
 3. bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis sprendžiant su akademinės etikos ir procedūrų pažeidimais susijusias problemas;
 4. užtikrinti efektyvų ir konfidencialų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimą;
 5. prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių akademinę etiką ir procedūras, nuostatos;
 6. prisidėti prie mokslo ir studijų kokybės, puoselėjant akademinės atsakomybės principus ir etiškas mokslines praktikas, taikant plagijavimo, neteisėto kopijavimo ar kitokio kitų asmenų sukurtų intelektinės nuosavybės rezultatų neteisėto naudojimo, taip pat mokslinių tyrimų duomenų padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo jais prevencijos priemones.

Kontrolieriaus darbo užmokesčio dydį ir apmokėjimo sąlygas nustato Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas.

Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku