LMT
 
 

 

 

 

VII kvietimo administracinė patikra

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.ltMokslininkų grupių projektų VII kvietimo konkursams pateiktos 529 paraiškos. Iš jų 497 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

  • 1 konkursui Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų buvo pateikta 101 paraiška, iš jų 89 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

  • 2 konkursui Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai buvo pateiktos 52 paraiškos, iš jų 47 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

  • 3 konkursui Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais buvo pateikta 20 paraiškų, iš jų 18 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

  • 4 konkursui Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų buvo pateiktos 206 paraiškos, iš jų 198 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

  • 5 konkursui Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai buvo pateikta 111 paraiškų, iš jų 108 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

  • 6 konkursui Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais buvo pateiktos 39 paraiškos, iš jų 37 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Galutiniai administracinės patikros rezultatai detaliau:

Administracinės patikros reikalavimas

Paraiškų, kurios neatitiko administracinės patikros reikalavimo, skaičius

Reikalavimų neatitiktys, kurių nebuvo galima pataisyti

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

6

Paraiška pateikta lietuvių ir anglų kalbomis

3

Projekto vadovui ar kitam pagrindiniam vykdytojui nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse ar kituose Tarybos teisės aktuose nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas

2

Paraiškoje numatyta, kad vykdančioji institucija projektą įgyvendins su bent vienu projekto partneriu, kuris yra mokslo ir studijų institucija iš bet kokios užsienio šalies, išskyrus Japoniją, Prancūziją, Taivaną (Kinijos provinciją), Latviją, Ukrainą, Baltarusiją, bei planuojantis teikti paraišką ar ją pateikęs, ar jau gavęs finansavimą iš mokslinius tyrimus finansuojančios užsienio šalies institucijos

1

Projekto vadovas ir kiti pagrindiniai vykdytojai, turintys mokslo laipsnį, yra jaunieji mokslininkai, mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš dešimt metų nuo kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis treji metai) ir paraiškos skyriuje „Atitikties jauniesiems mokslininkams keliamiems reikalavimams pagrindimas“ pateikti tai įrodantys dokumentai. 1

Reikalavimų neatitiktys, kurias buvo galima pataisyti

Kartu su paraiška elektroninėje sistemoje pateiktas pagal galiojančią formą parengtas skenuotas pagrindinių projekto vykdytojų pasirašytas sutikimas

 

1

Kartu su paraiška elektroninėje sistemoje turi būti pateiktas pagal galiojančią formą parengtas skenuotas vykdančiosios institucijos raštas, kuriame pateikiami duomenys sutampa su paraiškoje nurodytais duomenimis

5

Paraiškos skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti projekto vadovo, kitų pagrindinių vykdytojų 2007–2017 metų laikotarpio ne daugiau kaip dešimties svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašai (anglų kalba)

 

2

Paraiškos skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateikti projekto vadovo, kitų pagrindinių vykdytojų ir paraiškoje nurodytų projekto partnerio iš užsienio šalies vykdytojų 2012–2017 metų laikotarpio ne daugiau kaip dešimties svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašai (anglų kalba)

2

Paraiškos skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateikti projekto vadovo, kitų pagrindinių vykdytojų ir paraiškoje nurodytų projekto partnerio iš užsienio šalies vykdytojų 2007–2017 metų laikotarpio ne daugiau kaip dešimties svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašai (anglų kalba)

1

Paraiškos skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateiktas skenuotas projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo (anglų kalba); jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas. Privalomo projekto partnerio iš bet kokios užsienio šalies, išskyrus Japoniją, Prancūziją, Taivaną (Kinijos provinciją), Latviją, Ukrainą, Baltarusiją, sutikime turi būti pateikta informacija apie projekto partnerio finansavimo šaltinį

2

Projekto vadovas ir kiti pagrindiniai vykdytojai, turintys mokslo laipsnį, turi būti jaunieji mokslininkai, mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš dešimt metų nuo kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis treji metai) ir paraiškos skyriuje „Atitikties jauniesiems mokslininkams keliamiems reikalavimams pagrindimas“ pateikti tai įrodantys dokumentai 1

Projekto vadovas atitinka paraiškoje pasirinktus reikalavimus, taikomus patyrusiam mokslininkui:

per pastaruosius penkerius metus iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos yra paskelbęs ne mažiau kaip keturis straipsnius periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje ir yra vadovavęs (vadovauja) tarptautiniam projektui (tarptautinio projekto Lietuvos partneriui), finansuojamam užsienio finansuojančių institucijų

1

Projekto vadovas atitinka paraiškoje pasirinktus reikalavimus, taikomus patyrusiam mokslininkui: per pastaruosius penkerius metus iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos yra paskelbęs ne mažiau kaip dešimt straipsnių periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje

1

Projekto vadovas atitinka paraiškoje pasirinktus reikalavimus, taikomus patyrusiam mokslininkui:

per pastaruosius dešimt metų iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos yra paskelbęs ne mažiau kaip penkiolika mokslo straipsnių periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip penkis – tarptautiniuose Lietuvos ar užsienio mokslo leidiniuose

7

Projekto vadovas atitinka paraiškoje pasirinktus reikalavimus, taikomus patyrusiam mokslininkui:
per pastaruosius dešimt metų iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos yra paskelbęs ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją arba, jei monografija parengta su bendraautoriais, jos dalį (ne mažesnę kaip 4 autoriniai lankai) ir ne mažiau kaip dvylika mokslo straipsnių periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip penkis – periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science arba SCOPUS duomenų bazėse
1

Projekto vadovas atitinka paraiškoje pasirinktus jaunųjų mokslininkų projekto vadovui taikomus reikalavimus:

per pastaruosius penkerius metus nuo daktaro laipsnio įgijimo iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (jei mokslo laipsnis įgytas vėliau, negu prieš penkerius metus – laikotarpis atitinkamai trumpesnis) yra paskelbęs ne mažiau kaip penkis straipsnius periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje

1

Projekto vadovas atitinka paraiškoje pasirinktus jaunųjų mokslininkų projekto vadovui taikomus reikalavimus:
nuo daktaro laipsnio įgijimo iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos yra paskelbęs ne mažiau kaip penkis mokslo straipsnius periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip du – periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science arba SCOPUS duomenų bazėse
1

Su administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą bei slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku