LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2012 03 20 VI kvietimas projektams 2012–2013 m. vykdyti pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą

Lietuvos mokslo taryba skelbia VI kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2012–2013 metais pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Paraiškos priimamos iki 2012 m. balandžio 16 d. 16 val.

 

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams 2012 metais numatoma skirti iki 0,7 mln. Lt.

Kvietimo aprėptis

VI kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal 4 priemonių grupes:

Mokslo projektai:

1 priemonių grupė. Mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas

2 priemonių grupė. Lituanistikos skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas, priežiūra ir plėtra

Sklaidos projektai:

3 priemonių grupė. Lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas

4 priemonių grupė. Lituanistikos darbų leidyba

Skatiname teikti projektus, kuriuose numatomi mokslo populiarinimo darbai, edukaciniai ir informaciniai renginiai (3 priemonių grupė, 4.1 ir 4.2 priemonės).

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali pateikti mokslininkas arba tyrėjų grupė, kurios vadovas turi būti mokslininkas. Pareiškėjai teikia paraiškas kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu ar partneriais), jei tai būtina projektui vykdyti).

Vykdančioji institucija (juridinis asmuo) gali būti:

 • teikiant mokslo projektą – tik Lietuvos mokslo ir studijų institucija;
 • teikiant sklaidos projektą – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, biblioteka, valstybės archyvas nacionalinis ar respublikinis muziejus.

Paraiškų teikimo tvarka

Tarybai teikiamą paraišką sudaro:

 1. mokslo projekto ar sklaidos projekto aprašas,
 2. prašymas,
 3. vykdančiosios institucijos raštas.

Mokslo projekto ar sklaidos projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://sistema.lmt.lt/ iki 2012 m. balandžio 16 d. 16 val. Prieš pildant mokslo ar sklaidos projekto aprašą prašome perskaityti Patarimus mokslo ar sklaidos projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Spausdintas projekto aprašas Tarybai neteikiamas.

„Prašymas, teikiant konkursui mokslo projektą”, arba „Prašymas, teikiant konkursui sklaidos projektą”, kurį pasirašo projekto vadovas ir kiti vykdytojai, bei „Vykdančiosios institucijos raštas”, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir įteikiami Tarybai (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius) iki 2012 m. balandžio 18 d. (įskaitytinai), jeigu įteikiama asmeniškai, arba iki 2012 m. balandžio 20 d. (įskaitytinai), jeigu atsiunčiama paštu (išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. balandžio 18 d.)

Paraiškų rengimo nuostatos

 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2012 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti kalendorinių metų I ketvirtyje.
 3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 4. Projekto vykdytojas tyrėjas vienai priemonių grupei gali teikti tik vieną paraišką, kurioje jis yra numatomas būti projekto vadovu ar vykdytoju. Galima teikti paraiškas pagal kelias priemonių grupes.
 5. Mokslo projekto vadovas turi dirbti projekte ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.
 6. Kiekvieno mokslo projekto vykdytojo, išskyrus projekto vadovą, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 7. Sklaidos projekto vadovas turi dirbti ne mažiau kaip 5 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.
 8. Planuojant projekto vykdytojų (mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų) darbo užmokesčio lėšas, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582; 2009, Nr. 157-7084) patvirtinto „Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo“ 14 punktu.
 9. Planuojami priedai prie atlyginimo neturi viršyti 90 proc. konkrečiam projekto vykdytojui projekte planuojamo darbo užmokesčio dydžio. Priedų prie atlyginimo skyrimo poreikis paraiškoje turi būti išsamiai pagrįstas, kartu nurodant kuriuos darbus vykdytojas atliks už jam numatytą darbo užmokestį ir kuriuos – už planuojamą priedą.
 10. Projekte darbinami tik tie asmenys, kurie įvardijami mokslo ar sklaidos projekto aprašo II dalyje „Projekto vykdytojai“ ir yra pasirašę prašymą (antrą paraiškos sudėtinę dalį).
 11. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš projekto lėšų gali tik valstybinė mokslo ir studijų institucija. Turto įsigijimo būtinybė projekto vykdymui ir jo kaina turi būti išsamiai pagrįsta. Šis turtas įtraukiamas į institucijos turto apskaitą.
 12. Projekto apraše turi būti įvardijami galutiniai darbo rezultatai, kurie pristatomi teikiant baigiamąją projekto ataskaitą.
 13. Mokslo ar skaidos projekto aprašo skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti visi reikalaujami priedai: projekto vykdytojų tyrėjų gyvenimo aprašymai, projekto vykdytojų tyrėjų paskutinių penkerių metų mokslinių publikacijų sąrašai; skenuota partnerių bendradarbiavimo sutartis (jei yra projekto partneriai) vykdyti konkursui teikiamą projektą, patvirtinta institucijų vadovų parašais ir antspaudais; jei projekto partneris yra užsienio institucija, jos antspaudo gali nebūti. Pavyzdys, kaip sudaryti partnerių bendradarbiavimo sutartį, skelbiamas prisijungus prie elektroninės sistemos.

Papildoma informacija

Su programa susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainės Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos tinklalapyje (www.lmt.lt/lt/mkf/lit-pletra/lit).

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausieji specialistai – dėl mokslo projektų (1 ir 2 priemonių grupės) – dr. Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 5) 261 6135, e. p. jolita.klimaviciute@lmt.lt; dėl sklaidos projektų (3 ir 4 priemonių grupės) – Giedrius Uogelė, tel. (8 5) 261 6135, e. p. giedrius.uogele@lmt.lt; techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – Mokslo fondo vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).

 

kvietimui atsispausdinti ar išsisaugoti

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku