LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2012 03 20 V kvietimas projektams 2012–2013 m. vykdyti pagal programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“

Lietuvos mokslo taryba skelbia V kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2012–2013 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“. Paraiškos priimamos iki 2012 m. balandžio 23 d. 16 val.

 

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams numatoma skirti: 2012 metais – iki 1,5 mln. Lt, 2013 metais – iki 0,3 mln. Lt.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šiuos uždavinius:

2 uždavinys. Šalies žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir užimtumo tyrimai;

3 uždavinys. Socialinės gerovės tyrimai;

5 uždavinys. Psichosocialinių sąveikų ir subjektyvios gerovės tyrimai.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali pateikti tyrėjų grupė, kurios vadovas turi būti mokslininkas. Pareiškėjai teikia paraišką kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu ar partneriais, jei tai būtina projekto vykdymui).

Paraiškų teikimo tvarka

Tarybai teikiamą paraišką sudaro:

 1. Projekto aprašas;
 2. Prašymas dalyvauti konkurse;
 3. Vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą paraišką.

Projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://sistema.lmt.lt/ iki 2012 m. balandžio 23 d. 16 val. Spausdintas projekto aprašas Tarybai neteikiamas. Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti rasite prisijungę prie elektroninės sistemos.

„Prašymas“, kurį pasirašo projekto vadovas ir kiti vykdytojai, ir „Vykdančiosios institucijos raštas“, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir įteikiami Tarybai (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius) iki 2012 m. balandžio 25 d. (įskaitytinai), jeigu įteikiama asmeniškai, arba iki 2012 m. balandžio 27 d. (įskaitytinai), jeigu siunčiama paštu (išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. balandžio 25 d.).

Paraiškų rengimo nuostatos

 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2012 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti kalendorinių metų I ketvirtyje.
 3. Vienam projekto vykdymo mėnesiui vidutiniškai gali būti planuojama ne daugiau kaip 20 tūkst. Lt.
 4. Viso projekto biudžetas turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. Lt ir ne didesnis kaip 360 tūkst. Lt. 2013 metais projekto biudžetas negali būti didesnis kaip 135 tūkst. Lt.
 5. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija.
 6. Mokslo darbuotojas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas.
 7. Planuojant projekto biudžetą būtina atsižvelgti į tai, kad projekto vykdymas finansuojamas šimtu procentų ir negali būti papildomai finansuojamas iš kitų Lietuvos finansavimo šaltinių.
 8. Projekto vadovas turi dirbti projekte ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.
 9. Kiekvieno projekto vykdytojo, išskyrus projekto vadovą, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 10. Planuojant projekto vykdytojų (mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų) darbo užmokesčio lėšas, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582; 2009, Nr. 157-7084) patvirtinto „Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo“ 14 punktu.
 11. Planuojami priedai prie atlyginimo neturi viršyti 90 proc. konkrečiam projekto vykdytojui projekte numatyto darbo užmokesčio dydžio. Priedų prie atlyginimo skyrimas paraiškoje turi būti išsamiai pagrįstas, kartu nurodant, kokius darbus vykdytojas atliks už jam numatytą darbo užmokestį ir kuriuos – už planuojamą priedą.
 12. Projekte gali būti įdarbinti tik tie asmenys, kurie įvardyti projekto aprašo vykdytojų sąraše ir yra pasirašę prašymą (antrą paraiškos sudėtinę dalį).
 13. Projekto vykdytojai mokslininkai stažuotojai, skelbdami projekto rezultatus, kaip papildomą finansavimo šaltinį gali nurodyti podoktorantūros stažuotės lėšas, jeigu vykdomo projekto turinys atitinka stažuotės tematiką. Užsienio tyrėjai (ne projekto vykdytojai), skelbdami projekto rezultatus kartu su projekto vykdytojais, gali nurodyti ir kitus tyrimo finansavimo šaltinius.
 14. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš projekto lėšų gali tik valstybinė mokslo ir studijų institucija. Turto įsigijimo būtinybė projekto vykdymui ir jo kaina turi būti išsamiai pagrįsta. Šis turtas įtraukiamas į institucijos turto apskaitą.
 15. Negalima numatyti pirkti mokslinės įrangos, jeigu tokia ar analogiška įranga jau nupirkta ar numatyta pirkti artimiausiu metu iš Nacionalinių kompleksinių programų, Nacionalinių mokslo programų ar Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) programų lėšų.
 16. Projekto apraše turi būti įvardijami galutiniai darbo rezultatai, kurie pristatomi teikiant baigiamąją projekto ataskaitą.
 17. Projekto aprašo skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti visi reikalaujami priedai: projekto vykdytojų mokslo darbuotojų gyvenimo aprašymai, projekto vykdytojų mokslo darbuotojų pastarųjų penkerių metų mokslinių publikacijų sąrašai; skenuota projekto partnerių bendradarbiavimo sutartis (jei yra projekto partneriai) vykdyti konkursui teikiamą projektą, patvirtinta institucijų vadovų parašais ir antspaudais; jei projekto partneris yra užsienio institucija, jos antspaudo gali nebūti.

Papildoma informacija

Su programa susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainės nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ tinklalapyje (www.lmt.lt/lt/mkf/nmp/sin).

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė, tel. (8 5) 236 0500, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt, techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).

 

kvietimui atsispausdinti ar išsisaugoti

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku