LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2012 02 10 Konkursas mokslininkų grupių technologinės plėtros projektams 2012–2014 metais vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių technologinės plėtros projektams 2012–2014 metais vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2012 m. kovo 13 d. 16 val.

Kvietimas skelbiamas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vystyti šalies technologinę plėtrą. Teikiami projektai turėtų būti orientuoti į technologinės plėtros praktinius rezultatus – bandomojo maketo pagaminimą, maketo testavimą ir maketo patikrinimą imitacinėmis sąlygomis.

NUMATOMAS BIUDŽETAS

Šio kvietimo projektams 2012 metais numatoma skirti iki 1,2 mln. Lt.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paraišką gali teikti mokslininkas arba tyrėjų grupė, kurios vadovas turi būti mokslininkas. Pareiškėjai teikia paraiškas kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu ar partneriais, jei tai būtina projektui vykdyti).

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Tarybai teikiamą paraišką sudaro:

 1. projekto aprašas,
 2. prašymas,
 3. vykdančiosios institucijos raštas.

Projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://sistema.lmt.lt/ iki 2012 m. kovo 13 d. 16 val. Prieš pildant projekto aprašą rekomenduojame perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Spausdintas projekto aprašas Tarybai neteikiamas.

Prašymas, kurį pasirašo projekto vadovas bei kiti vykdytojai, ir vykdančiosios institucijos raštas, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas ir įteikiami Tarybai (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius) iki 2012 m. kovo 15 d. (įskaitytinai), jeigu įteikiama asmeniškai, arba iki 2012 m. kovo 19 d. (įskaitytinai), jeigu atsiunčiama paštu (išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. kovo 15 d.).

PARAIŠKŲ RENGIMO NUOSTATOS

 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2012 m. gegužės 1 d. ir ne vėliau kaip 2012 m. spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti kalendorinių metų I ketvirtyje.
 3. Viso projekto biudžetas neturi viršyti 350 tūkst. Lt. Vieneriems kalendoriniams metams projektui gali būti planuojama ne daugiau kaip 150 tūkst. Lt.
 4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 5. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija.
 6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas.
 7. Projekto vykdytojų grupėje (įskaitant ir projekto vadovą) turi būti ne daugiau kaip 10 asmenų (iš jų ne mažiau kaip trečdalis turi būti mokslininkai).
 8. Projekto vadovas turi dirbti projekte ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.
 9. Kiekvieno projekto vykdytojo, išskyrus projekto vadovą, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 10. Planuojant projekto vykdytojų (mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų) darbo užmokesčio lėšas, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582; 2009, Nr. 157-7084) patvirtinto „Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo“ 14 punktu.
 11. Planuojami priedai prie atlyginimo neturi viršyti 90 proc. konkrečiam projekto vykdytojui projekte numatyto darbo užmokesčio dydžio. Priedų prie atlyginimo skyrimas paraiškoje turi būti išsamiai pagrįstas, kartu nurodant, kokius darbus vykdytojas atliks už jam numatytą darbo užmokestį ir kokius – už planuojamą priedą.
 12. Projekte gali būti įdarbinti tik tie asmenys, kurie įvardyti projekto aprašo vykdytojų sąraše ir yra pasirašę prašymą (antrą paraiškos sudėtinę dalį).
 13. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš projekto lėšų gali tik valstybinė mokslo ir studijų institucija. Turto įsigijimo būtinybė projekto vykdymui ir jo kaina turi būti išsamiai pagrįsta. Šis turtas įtraukiamas į institucijos turto apskaitą.
 14. Negalima numatyti pirkti mokslinės įrangos, jeigu tokia ar analogiška įranga jau nupirkta ar numatyta pirkti artimiausiu metu iš Nacionalinių kompleksinių programų, Nacionalinių mokslo programų ar Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) programų lėšų.
 15. Projekto apraše turi būti įvardijami kasmetiniai ir galutiniai darbo rezultatai. Kasmetiniai rezultatai pristatomi metinėje ataskaitoje iki spalio 30 d., o galutiniai – teikiant baigiamąją projekto ataskaitą.
 16. Projekto aprašo skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti visi reikalaujami priedai: projekto vykdytojų (mokslo darbuotojų) gyvenimo aprašymai, mokslo darbuotojų paskutinių penkerių metų mokslinių publikacijų sąrašai; skenuota partnerių bendradarbiavimo sutartis (jei yra projekto partneriai) vykdyti konkursui teikiamą projektą, patvirtinta institucijų vadovų parašais ir antspaudais; jei projekto partneris yra užsienio institucija, jos antspaudo gali nebūti.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Mokslininkų grupių projektų tinklalapyje (yra papildomų tik šiam konkursui skirtų dokumentų).

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo fondo vyriausioji specialistė Audronė Mažulytė, tel. (8 5) 261 9061 , e. p. audrone.mazulyte@lmt.lt, techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – Mokslo fondo vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.).

 

kvietimui išssisaugoti ar atsispausdinti.

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku