LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2011 12 28 II kvietimas finansavimui pagal visuotinės dotacijos priemonę gauti

Kvietimas teikti paraiškas pagal VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“

Kvietimas Nr. 02

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti ir projektams įgyvendinti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (toliau – Priemonė).

NUMATOMAS FINANSAVIMAS

Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 50 241 383 Lt.

PRIEMONĖS TIKSLAS IR REMIAMOS VEIKLOS

Priemonės tikslas – skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, taip pritraukti aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę, stiprinti jos konkurencingumą pasaulyje.

Pagal Priemonę remiamos veiklos:

  1. Lietuvos aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose atliekami moksliniai tyrimai;
  2. užsienyje gyvenančių aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose atliekami moksliniai tyrimai.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Pareiškėju gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija kartu su mokslinio tyrimo vadovu ir (arba) mokslinio tyrimo grupės nariais, jei jie atitinka kvietimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Paraiškos priimamos iki 2012 m. kovo 5 d. 16.00 val.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos užklijuotame voke (ar pakete) turi būti teikiamos Tarybai (Gedimino pr. 3, 157 kab., 01103 Vilnius). Paraiškos priimamos darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17 val. (penktadieniais iki 15.45 val.) nuo kvietimo paskelbimo dienos iki paraiškų pateikimo termino.

Paraiškos turi būti įteiktos Tarybai ne vėliau kaip 2012 m. kovo 5 d. 16.00 val., jeigu įteikiama asmeniškai arba naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, arba išsiųstos ne vėliau kaip 2012 m. kovo 5 d. (pagal išsiuntimo datą pašto spaude), jeigu siunčiama paštu.

Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais įteiktos, arba po paraiškų pateikimo termino pateiktos paraiškos atmetamos.

Norintieji dalyvauti konkurse Tarybai pateikia paraišką, kurią sudaro:

  1. Paraiškos bendroji A dalis,
  2. Paraiškos specialioji B dalis bei jos priedai.

Paraiškos A dalies forma užpildoma ir pateikiama lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861) patvirtintą formą.

Paraiškos B dalis užpildoma ir pateikiama lietuvių bei anglų kalbomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonės „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ aprašo, patvirtinto Tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. VII-89 (Žin., 2011, Nr. 158-7509; toliau – Priemonės aprašas) 5 priede nurodytą formą. Kartu pateikiami visi paraiškos B dalies priedai lietuvių kalba. Taip pat pateikiamos paraiškos abiejų dalių ir priedų elektroninės versijos.

PAGRINDINĖS PARAIŠKŲ RENGIMO NUOSTATOS

  1. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėn. ir ne ilgesnė kaip 36 mėn.
  2. Projekto prašoma tinkamų finansuoti išlaidų suma turi būti ne mažesnė kaip 400 000 Lt ir ne didesnė kaip 1 400 000 Lt.

KVIETIMO DOKUMENTAI

Kvietimo dokumentai skelbiami visuotinės dotacijos priemonės svetainėje ir ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt).

Priemonės apraše nustatyti detalūs reikalavimai pareiškėjams, projektų finansavimo sąlygos, paraiškų priėmimo, vertinimo, atrankos ir sprendimų priėmimo tvarka, projektų įgyvendinimo nuostatos, kita pareiškėjams žinotina informacija.

PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS

Informaciją pareiškėjams teikia Paramos tyrėjams skyriaus specialistai:

Administratoriai:

Edita Prelgauskaitė, tel. (8 5) 261 6132, e. p. edita.prelgauskaite@lmt.lt,

Jolanta Sabestinaitė, tel. (8 5) 261 6133, e. p. jolanta.sabestinaite@lmt.lt,

Zita Šimanauskaitė, tel. (8 5) 261 6132, e. p. zita.simanauskaite@lmt.lt,

Finansininkai:

Jogaila Mackevičius, tel. (8 5) 261 6132, e. p. jogaila.mackevicius@lmt.lt,

Sergej Tkačenko, tel. (8 5) 261 6133, e. p. sergej.tkacenko@lmt.lt,

Violeta Zdanevičienė, tel. (8 5) 261 6133, e. p violeta.zdaneviciene@lmt.lt.

Informacija apie organizuojamus informacinius renginius pareiškėjams bus skelbiama svetainėje www.lmt.lt ir ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

 

kvietimui išsisaugoti ar atsispausdinti.

Kvietimas anglų kalba

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku