LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2011 10 07 III kvietimas mokslininkų grupių projektams 2012–2014 metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia III kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2012–2014 metais. Paraiškos priimamos iki 2011 m. lapkričio 8 d. 16 val.

NUMATOMAS BIUDŽETAS

Šio kvietimo projektams 2012 metais numatoma skirti iki 10 mln. Lt, iš jų projektams, skirtiems bendradarbiauti su JAV mokslininkais – iki 1 mln. Lt.

KVIETIMO APRĖPTIS

Konkursai vyks 3 grupėse:

1. Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių paraiškų;

2. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškų;

3. Projektų, skirtų bendradarbiauti su JAV mokslininkais, paraiškų (projektai, nelaimėję šios grupės konkurse, dalyvauja pirmos arba antros grupės konkurse).

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paraišką gali teikti mokslininkas arba tyrėjų grupė, kurios vadovas turi būti mokslininkas. Pareiškėjai teikia paraiškas kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu ar partneriais, jei tai būtina projektui vykdyti).

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Tarybai teikiamą paraišką sudaro:

  1. Projekto aprašas,
  2. Prašymas dalyvauti konkurse,
  3. Vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą paraišką.

Projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://sistema.lmt.lt/ iki 2011 m. lapkričio 8 d. 16 val. Prieš pildant projekto aprašą prašytume perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Spausdintas projekto aprašas Tarybai neteikiamas.

Prašymas, kurį pasirašo projekto vadovas bei kiti vykdytojai, ir Vykdančiosios institucijos raštas, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas ir įteikiami Tarybai (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius) iki 2011 m. lapkričio 10 d. (įskaitytinai), jeigu įteikiama asmeniškai, arba iki 2011 m. lapkričio 14 d. (įskaitytinai), jeigu atsiunčiama paštu (išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. lapkričio 10 d.).

PARAIŠKŲ RENGIMO NUOSTATOS

Konkursui negali būti teikiami projektai, kurių tematika atitinka nacionalinių mokslo programų uždavinius ar priemones.

1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2012 m. kovo 1 d. ir ne vėliau kaip liepos 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

2. Projekto pabaigos negalima planuoti kalendorinių metų I ketvirtyje.

3. Viso projekto biudžetas neturi viršyti 350 tūkst. Lt. Per vienerius kalendorinius metus projektui gali būti planuojama ne daugiau kaip 150 tūkst. Lt.

4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

5. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas.

7. Projekto vykdytojų grupėje (įskaitant ir projekto vadovą) turi būti ne daugiau kaip 10 asmenų (iš jų ne mažiau kaip trečdalis turi būti mokslininkai).

8. Projekto vadovas turi dirbti projekte ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.

9. Kiekvieno projekto vykdytojo, išskyrus projekto vadovą, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

10. Planuojant projekto vykdytojų (mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų) darbo užmokesčio lėšas, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582; 2009, Nr. 157-7084) patvirtinto „Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo“ 14 punktu.

11. Planuojami priedai prie atlyginimo neturi viršyti 90 proc. konkrečiam projekto vykdytojui projekte numatyto darbo užmokesčio dydžio. Priedų prie atlyginimo skyrimo poreikis paraiškoje turi būti išsamiai pagrįstas, kartu nurodant kokius darbus vykdytojas atliks už jam numatytą darbo užmokestį ir kokius – už planuojamą priedą.

12. Projekte gali būti įdarbinti tik tie asmenys, kurie įvardyti projekto aprašo vykdytojų sąraše ir yra pasirašę prašymą (antrą paraiškos sudėtinę dalį).

13. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš projekto lėšų gali tik valstybinė mokslo ir studijų institucija. Šis turtas įtraukiamas į institucijos turto apskaitą.

14. Negalima numatyti pirkti mokslinės įrangos, jeigu tokia ar analogiška įranga jau nupirkta ar numatyta pirkti artimiausiu metu iš Nacionalinių kompleksinių programų, Nacionalinių mokslo programų ar Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) programų lėšų.

15. Projekto apraše turi būti įvardijami kasmetiniai ir galutiniai darbo rezultatai. Kasmetiniai rezultatai pristatomi metinėje ataskaitoje iki spalio 30 d., o galutiniai – teikiant baigiamąją projekto ataskaitą.

16. Projekto aprašo skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti visi reikalaujami priedai: visų projekto vykdytojų (mokslo ir ne mokslo darbuotojų) gyvenimo aprašymai, pastarųjų penkerių metų mokslinių publikacijų sąrašai (mokslo darbuotojų – privaloma, kitų – jei yra mokslinių publikacijų); skenuota partnerių bendradarbiavimo sutartis (jei yra projekto partneriai) vykdyti konkursui teikiamą projektą, patvirtinta institucijų vadovų parašais ir antspaudais.

17. Projektai, skirti bendradarbiauti su JAV mokslininkais, priimami tik šių tematikų: mokslu pagrįstų sprendimų priėmimas, biotechnologija, medžiagotyra, nanotechnologija, aplinkos ir biologinės įvairovės apsauga, jūrų mokslai, energetika, kosmosas, pasaulio išteklių valdymas, darnus vystymasis, inžinerija, saugumas, ŽIV/AIDS ir kiti sveikatos klausimai, mokslinis ir technologinis švietimas. Bendradarbiavimas vykdant konkretų projektą turi būti patvirtintas JAV partnerių raštu, kuriame išvardijami tyrėjai, jį įgyvendinsiantys kartu su projekto vykdytojais. Skenuota šio rašto kopija pridedama projekto aprašo skyriuje „Priedai“. Paraiškas šiam konkursui gali teikti tik projekto vykdytojai, turintys bendrų mokslo darbų su išvardytais JAV tyrėjais. Bendrų mokslo darbų sąrašas (paaiškinant bendradarbiavimo pobūdį) pateikiamas atskiroje byloje projekto aprašo skyriuje „Priedai“.

GALIMYBĖ ĮSIGYTI PAPILDOMĄ ĮRANGĄ

Jeigu projekto vykdymui būtinas 100–350 tūkst. Lt vertės įrenginys ar prietaisas, papildomai gali būti planuojama jį įsigyti iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Poreikio pagrindimas ir įrenginio ar prietaiso specifikacija pateikiama atskiroje byloje projekto aprašo skyriuje „Priedai“.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Kvietimo tekstas spausdinimui (DOC).

Išsamesnę informaciją teikia:

  • apie humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektus – vyr. specialistė Raisa Stankevičienė, tel. (8 5) 246 0894, e. p. raisa.stankeviciene@lmt.lt
  • apie fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektus – vyr. specialistės Loreta Steponėnaitė, tel. (8 5) 261 8539, e. p. loreta.steponenaite@lmt.lt, ir Audronė Mažulytė, tel. (8 5) 261 9061, e. p. audrone.mazulyte@lmt.lt,
  • techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – vyr. specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.).

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku