LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2011 10 07 Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa: V kvietimas

Lietuvos mokslo taryba skelbia V kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2012–2014 metais pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Paraiškos priimamos iki 2011 m. lapkričio 8 d. 16 val.

NUMATOMAS BIUDŽETAS

Šio kvietimo projektams 2012 metais numatoma skirti 2,4 mln. Lt.

V KVIETIMO APRĖPTIS

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal 4 priemonių grupes:

Mokslo projektai:

1 priemonių grupė. Mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas

2 priemonių grupė. Lituanistikos skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas, priežiūra ir plėtra

Sklaidos projektai:

3 priemonių grupė. Lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas

4 priemonių grupė. Lituanistikos darbų leidyba

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paraišką gali pateikti mokslininkas arba tyrėjų grupė, kurios vadovas turi būti mokslininkas. Pareiškėjai teikia paraiškas kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu ar partneriais, jei tai būtina projektui vykdyti).

Vykdančioji institucija (juridinis asmuo) gali būti:

  • teikiant mokslo projektą – tik Lietuvos mokslo ir studijų institucija;
  • teikiant sklaidos projektą – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, biblioteka, valstybės archyvas nacionalinis ar respublikinis muziejus.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Tarybai teikiamą paraišką sudaro:

  1. Mokslo projekto ar sklaidos projekto aprašas,
  2. Prašymas dalyvauti konkurse,
  3. Vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą paraišką.

Mokslo projekto ar sklaidos projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://sistema.lmt.lt/ iki 2011 m. lapkričio 8 d. 16 val. Prieš pildant mokslo ar sklaidos projekto aprašą prašome perskaityti Patarimus mokslo ar sklaidos projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Spausdintas projekto aprašas Tarybai neteikiamas.

Prašymas, teikiant konkursui mokslo projektą, arba Prašymas, teikiant konkursui sklaidos projektą, kurį pasirašo projekto vadovas ir kiti vykdytojai, bei Vykdančiosios institucijos raštas, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir įteikiami Tarybai (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius) iki 2011 m. lapkričio 10 d. (įskaitytinai), jeigu įteikiama asmeniškai, arba iki 2011 m. lapkričio 14 d. (įskaitytinai), jeigu atsiunčiama paštu (išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. lapkričio 10 d.).

PARAIŠKŲ RENGIMO NUOSTATOS

1. Projektas turi prasidėti:

  • mokslo projektas – ne anksčiau kaip 2012 m. kovo 1 d. ir ne vėliau kaip liepos 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.;
  • sklaidos projektas – ne anksčiau kaip 2012 m. kovo 1 d. ir ne vėliau kaip liepos 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.

2. Projekto pabaigos negalima planuoti kalendorinių metų I ketvirtyje.

3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

4. Asmuo vienai priemonių grupei gali teikti tik vieną paraišką, kurioje jis yra numatomas būti projekto vadovu ar vykdytoju. Galima teikti paraiškas pagal kelias priemonių grupes.

5. Mokslo projekto vadovas turi dirbti projekte ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.

6. Kiekvieno mokslo projekto vykdytojo, išskyrus projekto vadovą, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

7. Sklaidos projekto vadovas turi dirbti ne mažiau kaip 5 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.

8. Planuojant projekto vykdytojų (mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų) darbo užmokesčio lėšas, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582; 2009, Nr. 157-7084) patvirtinto „Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo“ 14 punktu.

9. Planuojami priedai prie atlyginimo neturi viršyti 90 proc. konkrečiam projekto vykdytojui projekte planuojamo darbo užmokesčio dydžio. Priedų prie atlyginimo skyrimo poreikis paraiškoje turi būti išsamiai pagrįstas, kartu nurodant kokius darbus vykdytojas atliks už jam numatytą darbo užmokestį ir kokius – už planuojamą priedą.

10. Projekte gali būti įdarbinti tik tie asmenys, kurie įvardyti mokslo ar sklaidos projekto aprašo vykdytojų sąraše ir yra pasirašę prašymą (antrą paraiškos sudėtinę dalį).

11. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš projekto lėšų gali tik valstybinė mokslo ir studijų institucija. Šis turtas įtraukiamas į institucijos turto apskaitą.

12. Projekto apraše turi būti įvardijami kasmetiniai ir galutiniai darbo rezultatai. Kasmetiniai rezultatai pristatomi metinėje ataskaitoje iki spalio 30 d., o galutiniai – teikiant baigiamąją projekto ataskaitą.

13. Mokslo ar skaidos projekto aprašo skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti visi reikalaujami priedai: (visų projekto vykdytojų (mokslo ir ne mokslo darbuotojų) gyvenimo aprašymai, mokslinių publikacijų sąrašai (mokslo darbuotojų – privaloma, kitų – jei yra mokslinių publikacijų), projekto partnerių bendradarbiavimo sutartis (jei yra projekto partnerių) vykdyti konkursui teikiamą projektą, patvirtinta institucijų vadovų parašais ir antspaudais.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Su programa susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Kvietimo tekstas (DOC).

Išsamesnę informaciją teikia:

  • dėl mokslo projektų (1 ir 2 priemonių grupės) – vyr. specialistė dr. Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 5) 261 6135, e. p. jolita.klimaviciute@lmt.lt;
  • dėl sklaidos projektų (3 ir 4 priemonių grupės) – vyr. specialistas Giedrius Uogelė, tel. (8 5) 246 0801, e. p. giedrius.uogele@lmt.lt;
  • techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – vyr. specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku