LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2011 06 03 „Sveikas ir saugus maistas“: papildomas kvietimas projektams įgyvendinti 2011–2015 metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia papildomą kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2011–2015 metais pagal Nacionalinę mokslo programą „Sveikas ir saugus maistas“. Lėšas šiems projektams įgyvendinti skiria Žemės ūkio ministerija. Paraiškos priimamos iki 2011 m. birželio 30 d. 16 val.

NUMATOMAS BIUDŽETAS

Programos projektams įgyvendinti 2011–2015 metais Žemės ūkio ministerija numato skirti iki 500 tūkst. Lt kasmet.

KVIETIMO APRĖPTIS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

Kvietimas skirtas abiems programos uždaviniams įgyvendinti – bus remiama po vieną projektą kiekvieno uždavinio tematika. Paraiškas, pateiktas konkursui, įvertins Tarybos ekspertai. Žemės ūkio ministerija remiamus projektus atrinks iš Tarybos ekspertų finansuotinais pripažintų projektų sąrašo pagal planuojamos sukurti mokslinės ir technologinės produkcijos vertę.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paraišką gali pateikti tyrėjų grupė, kurios vadovas mokslininkas. Pareiškėjai teikia paraiškas kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu (-iais), jei tai būtina projekto vykdymui).

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Norintieji dalyvauti konkurse Tarybai pateikia paraišką, kurią sudaro:

  1. Projekto aprašas;
  2. Prašymas;
  3. Vykdančiosios institucijos raštas.

Projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://sistema.lmt.lt/ iki 2011 m. birželio 30 d. 16 val. Prieš pildant projekto aprašą prašome perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Spausdinta projekto aprašo kopija Tarybai neteikiama.

Prašymas, kurį pasirašo projekto vadovas ir visi vykdytojai, vykdančiosios institucijos raštas, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir pateikiami Tarybai (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius) iki 2011 m. liepos 4 d. (įskaitytinai), jeigu įteikiama asmeniškai, arba iki 2011 m. liepos 7 d. (įskaitytinai), jeigu siunčiama paštu. Siunčiant paštu, išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. liepos 4 d.

PARAIŠKŲ RENGIMO NUOSTATOS

1. Projektai turi būti orientuoti į taikomojo pobūdžio tyrimus ir projekto eigoje vykdytojai turi pateikti ne tik mokslinius rezultatus publikacijose, bet ir sukurti konkretų produktą ar technologiją (ar jų prototipus) – paraiškoje turi būti aiškiai įvardyta visa produkcija, kuri bus sukurta projekto vykdymo metu (kasmetinė, teikiant metinę projekto ataskaitą, ir galutinė, teikiant baigiamąją projekto ataskaitą).

2. Projekto trukmė: pradžia – ne anksčiau kaip 2011 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga – ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 1 d. Projektas negali baigtis kalendorinių metų I ketvirtyje.

3. Projekto sąmatinė vertė kiekvienais kalendoriniais metais turi būti ne mažesnė nei 200 tūkst. Lt, projekto bendra sąmatinė vertė turi būti ne didesnė nei 1,3 mln. Lt.

4. Vykdančioji institucija turi būti mokslo ir studijų institucija.

5. Asmuo gali teikti tik po 1 paraišką pagal kiekvieną uždavinį (kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas).

6. Projekto vadovas turi dirbti projekte ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.

7. Kiekvieno projekto vykdytojo, išskyrus projekto vadovą, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

8. Planuojant projekte darbo užmokesčio lėšas mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582; 2009, Nr. 157-7084) patvirtinto „Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo“ 14 punktu.

9. Planuojant skirti projekto vykdytojams priedus prie atlyginimo, reikia vadovautis 8-oje rengimo nuostatoje minėto nutarimo 15 ir 16 punktais. Priedai prie atlyginimo paraiškoje turi būti išsamiai pagrįsti ir turi atitikti numatomoje sudaryti projekto įgyvendinimo darbo sutartyje nurodytą vykdytojo darbo krūvį.

10. Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis.

11. Projekte gali būti įdarbinti tik tie asmenys, kurie įvardyti kaip projekto vykdytojai paraiškos projekto aprašo vykdytojų sąraše.

12. Projekto veiklos ir lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui, paskirstant jas kiekvienais biudžetiniais metais.

13. Planuojant projekto biudžetą būtina atsižvelgti į tai, kad projekto vykdymo finansavimo intensyvumas nustatomas vadovaujantis Žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės taikomųjų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-232 (Žin. 2007, Nr. 54-2104; 2011, Nr. 11-491) (toliau – Taisyklės) 12-13 punkto nuostatomis.

14. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos visos išlaidos, numatytos Taisyklių 11 punkte. Papildomos pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projekto įgyvendinimu, neturi viršyti 20 proc. visų projekto išlaidų sumos.

15. Pridėtinės vertės mokestis nepripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis, išskyrus Taisyklių 16.1-16.2 punktuose numatytus atvejus.

16. Ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą įsigyti iš projekto lėšų gali tik valstybinė mokslo ir studijų institucija. Šis turtas įtraukiamas į institucijos balansą ir apskaitomas kaip valstybės turtas.

17. Jei projekto vykdymo metu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto eksploatacijos laikotarpis ilgesnis, nei trunka projektas, gali būti finansuojamas tik projekto trukmės turto nusidėvėjimas, apskaičiuotas pagal gerosios apskaitos praktikos nuostatas ilgalaikio turto įsigijimo metais.

18. Negalima numatyti pirkti mokslinės įrangos, jeigu tokia pati ar panaši yra jau nupirkta iš Nacionalinių kompleksinių programų arba Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) programų lėšų.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Su konkursu susiję dokumentai skelbiami programos puslapyje.

Išsamesnę informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir programų vertinimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyriausioji specialistė Elena Vanda Narušytė, tel. (8 5) 239 1024, e. p. vandaN@zum.lt (jai nesant – to paties skyriaus vedėja Zita Duchovskienė, tel. (8 5) 239 1023, e. p. zita.duchovskiene@zum.lt) ir Tarybos Mokslo fondo vyriausioji specialistė Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė tel. (8 5) 261 9068, e. p. virginija.kasperune@lmt.lt; techniniais klausimais (pildant paraišką) – Tarybos Mokslo fondo vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.).

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku