LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2013 10 17 VIII kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2014–2015 metais pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą

Lietuvos mokslo taryba skelbia VIII kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2014–2015 metais pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Paraiškos priimamos iki 2013 m. lapkričio 14 d. 16 val.

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams 2014 metais numatoma skirti apie 3,4 mln. Lt.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal 4 priemonių grupes (ir joms priskirtas priemones):

Mokslo projektai:

1 priemonių grupė. Mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas:

 • lituanistikos mokslinių tyrimų projektų parengimas ir įgyvendinimas (1.1 priemonė Programos įgyvendinimo priemonių plane);
 • svarbiausių lituanistikos mokslinių tyrimų sintetinių veikalų ir fundamentinių lituanistikos šaltinių parengimas ir leidyba (1.2);
 • monografijų, tęstinių mokslo studijų rengimas ir leidyba (1.4);
 • tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas: parama tyrėjų stažuotėms, komandiruotėms, ekspedicijoms, darbui archyvuose (1.6; tik kartu su kitomis šios grupės priemonėmis).

2 priemonių grupė. Lituanistikos skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas, priežiūra ir plėtra:

 • lituanistikos mokslinių tyrimų išteklių skaitmeninimas (1.5);
 • tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas: parama tyrėjų stažuotėms, komandiruotėms, ekspedicijoms, darbui archyvuose (1.6; tik kartu su kitomis šios grupės priemonėmis);
 • naujų lituanistikos duomenų bazių kūrimas, palaikymas ir plėtra (2.2);
 • internetinių prieigų kūrimas (2.3);
 • lituanistikos darbų elektroninės leidybos skatinimas (3.2).

Sklaidos projektai:

3 priemonių grupė. Lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas:

 • tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas: parama tyrėjų stažuotėms, komandiruotėms, ekspedicijoms, darbui archyvuose (1.6; tik kartu su kitomis šios grupės priemonėmis);
 • lituanistinės mokslinės literatūros sklaida lietuvių ir užsienio kalbomis (3.1);
 • tarptautinių lituanistikos mokslo renginių rėmimas (3.3);
 • lituanistikos taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų rengimas ir leidyba (4.1);
 • edukacinių ir informacinių renginių rėmimas (4.2).

4 priemonių grupė. Lituanistikos darbų leidyba:

 • svarbiausių lituanistikos mokslinių tyrimų sintetinių veikalų ir fundamentinių lituanistikos šaltinių parengimas ir leidyba (1.2; tik leidyba);
 • monografijų, tęstinių mokslo studijų rengimas ir leidyba (1.4; tik leidyba);
 • lituanistikos darbų elektroninės leidybos skatinimas (3.2; tik leidyba);
 • lituanistikos taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų rengimas ir leidyba (4.1; tik leidyba).

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali pateikti mokslininkas arba tyrėjų grupė, kurios vadovas turi būti mokslininkas. Pareiškėjai teikia paraišką kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu ar partneriais, jei tai būtina projektui vykdyti).

Vykdančioji institucija (juridinis asmuo) gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), nacionalinė, valstybinės reikšmės ir apskrities viešoji biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis, taip pat respublikinis muziejus.

Paraiškų teikimo tvarka

Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) teikiamą paraišką sudaro:

1) Mokslo projekto ar sklaidos projekto aprašas;

2) Prašymas dalyvauti konkurse;

3) Vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą paraišką.

Mokslo projekto ar sklaidos projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://sistema.lmt.lt/ iki 2013 m. lapkričio 14 d. 16 val. Patarimus mokslo ar sklaidos projekto aprašo elektroninei formai pildyti rasite prisijungę prie elektroninės sistemos.

Prašymas, kurį pasirašo projekto vadovas ir kiti projekto vykdytojai tyrėjai bei vykdančiosios institucijos raštas rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas ir nuskenuoti įkeliami prie projekto aprašo elektroninėje sistemoje iki paraiškų teikimo termino pabaigos, t. y. 2013 m. lapkričio 14 d. 16 val. Spausdinta paraiška Tarybai neteikiama.

Paraiškų rengimo nuostatos

 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2014 m. kovo 1 d. ir ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d., baigtis – ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d.
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti kalendorinių metų I ketvirtyje.
 3. Jeigu paraiška teikiama pagal 4 priemonių grupės „Lituanistikos darbų leidyba“ priemones, pateikiamas parengto kūrinio turinys ir ne mažiau kaip 1 autorinio lanko apimties tekstas, leidžiantis įvertinti būsimo darbo kokybę ir pobūdį; pridedama sklaidos projekto aprašo skyriuje „Priedai“.
 4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 5. Projekto vykdytojas tyrėjas vienai priemonių grupei gali teikti tik vieną paraišką, kurioje jis yra numatomas būti projekto vadovu ar vykdytoju. Galima teikti paraiškas pagal kelias priemonių grupes.
 6. Mokslo projekto vadovas turi dirbti projekte ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.
 7. Kiekvieno mokslo projekto vykdytojo tyrėjo, išskyrus projekto vadovą, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 8. Sklaidos projekto vadovas turi dirbti ne mažiau kaip 5 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.
 9. Teikiant paraišką reikia įvertinti savo užimtumą mokslo ir studijų institucijoje ir (ar) projektuose, nepriklausomai nuo jų finansavimo šaltinių. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pagal anksčiau su Taryba pasirašytas sutartis yra prioritetinis. Jei projektas bus finansuojamas, padidėjęs projekto vykdytojo tyrėjo darbo krūvis mokslo ir studijų institucijoje ar prisiimti įsipareigojimai kitame projekte nelaikomi svarbia priežastimi nevykdyti sutartinių įsipareigojimų.
 10. Projekto vadovas ir kiti vykdytojai su vykdančiąja institucija arba projekto partneriu (-iais) privalo sudaryti projekto įgyvendinimo darbo sutartis numatytam darbo laikotarpiui. Projekto įgyvendinimo darbo sutartys sudaromos tik su projekto vykdytojais. Vykdančioji institucija privalo užtikrinti, kad projekto vykdytojai būtų įdarbinti į ne aukštesnes pareigybes, kurių minimalius kvalifikacinius reikalavimus (Žin., 2011, Nr. 60-2882) jie atitinka. Sutartyse projekto vykdytojams nustatytas darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas neviršijant Tarybos nutarimu (Žin., 2012, Nr. 117-5942) patvirtinto didžiausio leistino pareigybės valandinio atlygio.
 11. Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis
 12. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš projekto lėšų gali tik Lietuvos valstybinė mokslo ir studijų institucija. Šis turtas įtraukiamas į institucijos turto apskaitą.
 13. Mokslo ar skaidos projekto aprašo skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateikti visi reikalaujami priedai: projekto vykdytojų tyrėjų gyvenimo aprašymai, jų mokslinių publikacijų sąrašai – turi būti nurodyta ne daugiau kaip dešimt svarbiausių kiekvieno iš tyrėjų mokslinių publikacijų nuo 2001-ųjų metų (įskaitytinai); skenuota partnerių bendradarbiavimo sutartis (jei yra projekto partneriai) vykdyti konkursui teikiamą projektą, patvirtinta institucijų vadovų parašais ir antspaudais; jei projekto partneris yra užsienio institucija, jos antspaudo gali nebūti. Partnerių bendradarbiavimo sutarties pavyzdys skelbiamas elektroninėje sistemoje.

Papildoma informacija

Su Lituanistikos plėtros programa susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje adresu http://old.lmt.lt/lt/mkf/lit-pletra/lit.html.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausieji specialistai – dėl mokslo projektų (1 ir 2 priemonių grupės) – dr. Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 5) 261 6135, e. p. jolita.klimaviciute@lmt.lt; dėl sklaidos projektų (3 ir 4 priemonių grupės) – Giedrius Uogelė, tel. (8 5) 246 0801, e. p. giedrius.uogele@lmt.lt; techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt

 Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

 Versija spausdinimui

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku