LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2013 10 03 V kvietimas vykdyti mokslininkų grupių projektus 2014–2016 metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia V kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2014–2016 metais. Paraiškos priimamos iki 2013 m. lapkričio 5 d. 16 val.

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams 2014 metais numatoma skirti apie 8 mln. Lt.

Kvietimo aprėptis

Konkursai vyks 3 grupėse:

  1. Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių paraiškų;
  2. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškų;
  3. Projektų, skirtų bendradarbiauti su JAV mokslininkais, paraiškų.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali teikti mokslininkas arba tyrėjų grupė, kurios vadovas turi būti mokslininkas. Pareiškėjai teikia paraiškas kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu ar partneriais, jei tai būtina projekto vykdymui).

Paraiškų teikimo tvarka

Tarybai teikiamą paraišką sudaro:

  1. projekto aprašas;
  2. prašymas;
  3. vykdančiosios institucijos raštas.

Projekto aprašas teikiamas elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://sistema.lmt.lt/ iki 2013 m. lapkričio 5 d. 16 val. Prieš pildant projekto aprašą prašytume perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti.

Prašymas, kurį pasirašo projekto vadovas ir kiti projekto vykdytojai tyrėjai bei vykdančiosios institucijos raštas rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas ir nuskenuoti įkeliami į elektroninę sistemą iki paraiškų teikimo termino pabaigos, t. y. lapkričio 5 d. Spausdinta paraiškos kopija Tarybai neteikiama.

Paraiškų rengimo nuostatos

1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2014 m. kovo 1 d. ir ne vėliau kaip 2014 m. gegužės 2 d., baigtis – ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.
2. Projekto pabaigos negalima planuoti kalendorinių metų I ketvirtyje.
3. Projekto biudžetas priklauso nuo projekto trukmės: ilgiausios trukmės projekto biudžetas – ne didesnis kaip 300 tūkst. Lt, trumpesnės trukmės – proporcingai mažesnis (įskaičiuojant ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui pirkti numatytas lėšas).
4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams proporcingai projekto mėnesių skaičiui (neįskaičiuojant ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui pirkti numatytų lėšų).
5. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija.
6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas tyrėjas. Teikiant paraišką reikia įvertinti savo užimtumą mokslo ir studijų institucijoje ir (ar) projektuose, nepriklausomai nuo jų finansavimo šaltinių. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pagal anksčiau su Taryba pasirašytas sutartis yra prioritetinis. Jei projektas bus finansuojamas, padidėjęs projekto vykdytojo tyrėjo darbo krūvis mokslo ir studijų institucijoje ar prisiimti įsipareigojimai kitame projekte nelaikomi svarbia priežastimi nevykdyti sutartinių įsipareigojimų.
7. Kiekvieno projekto vykdytojo tyrėjo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais kiekvienais kalendoriniais projekto įgyvendinimo metais.
8. Tyrėjas gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų vykdytoju, iš kurių vienam gali vadovauti. Taikoma šių Tarybos remiamos veiklos krypčių finansuojamiems projektams:
8.1. Nacionalinių mokslo programų,
8.2. Mokslininkų grupių,
8.3. 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonės „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“,

8.4. Lietuvos–Šveicarijos programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“,
8.5. Bendros Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivanas) mokslinių tyrimų programos.

9. Projekto vadovas ir kiti vykdytojai su vykdančiąja institucija arba projekto partneriu (-iais) privalo sudaryti projekto įgyvendinimo darbo sutartis numatytam darbo laikotarpiui. Projekto įgyvendinimo darbo sutartys sudaromos tik su projekto vykdytojais. Vykdančioji institucija privalo užtikrinti, kad projekto vykdytojai būtų įdarbinti į ne aukštesnes pareigybes, kurių minimalius kvalifikacinius reikalavimus (Žin., 2011, Nr. 60-2882) jie atitinka. Sutartyse projekto vykdytojams nustatytas darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas neviršijant Tarybos nutarimu patvirtinto didžiausio leistino pareigybės valandinio atlygio (Žin., 2012, Nr. 117-5942).

10. Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis.

11. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą iš projekto lėšų įsigyti gali tik Lietuvos valstybinė mokslo ir studijų institucija. Šis turtas įtraukiamas į institucijos turto apskaitą.

12. Negalima numatyti pirkti mokslinės įrangos, jeigu tokia ar analogiška įranga jau nupirkta ar numatyta pirkti artimiausiu metu iš Nacionalinių kompleksinių programų, Nacionalinių mokslo programų ar Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) programų lėšų.

13. Projekto aprašo skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti visi reikalaujami priedai: projekto vadovo ir kitų vykdytojų tyrėjų gyvenimo aprašymai, ne daugiau kaip penkių svarbiausių kiekvieno iš jų mokslinių publikacijų nuo 2001 metų sąrašai; skenuota projekto partnerių bendradarbiavimo sutartis (jei yra projekto partneriai) vykdyti konkursui teikiamą projektą, patvirtinta institucijų vadovų parašais ir antspaudais; jei projekto partneris yra užsienio institucija, jos antspaudas nėra privalomas.

14. Sutikimas bendradarbiauti vykdant konkretų projektą, skirtą bendradarbiauti su JAV mokslininkais, turi būti patvirtintas JAV partnerių raštu. Skenuota šio rašto kopija pridedama projekto aprašo skyriuje „Priedai“. Paraiškas šiam konkursui gali teikti tik projekto vykdytojai, turintys bendrų mokslo publikacijų su JAV partneriais. Bendrų mokslo publikacijų nuo 2001 metų (įskaitytinai) sąrašas (paaiškinant bendradarbiavimo pobūdį) pateikiamas atskiroje byloje projekto aprašo skyriuje „Priedai“.

Papildoma informacija

Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo fondo vyriausiosios specialistės:

  • dėl humanitarinių ir socialinių mokslo sričių projektų – Inga Grigaliūnienė, tel. (8 5) 246 0894, e. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt
  • dėl fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektų – Audronė Mažulytė, tel. (8 5) 261 9061 , e. p. audrone.mazulyte@lmt.lt; Loreta Steponėnaitė, tel. (8 5) 261 8539, e. p. loreta.steponenaite@lmt.lt
  • dėl projektų, skirtų bendradarbiauti su JAV mokslininkais – Raimonda Rainytė, tel. (8 5) 261 6130 , e. p. raimonda.rainyte@lmt.lt.

Techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

 

 Versija spausdinimui.

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku