LMT
 
 

 

 

 

Kvietimų kalendorinis planas

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.lt2013 09 30 III kvietimas vykdyti projektus pagal programą „Sveikas ir saugus maistas“

Kvietimas paraiškoms teikti

Lietuvos mokslo taryba skelbia III kvietimą teikti paraiškas įgyvendinti 2014–2015 metų projektus pagal nacionalinę mokslo programą „Sveikas ir saugus maistas“. Paraiškos priimamos iki 2013 m. lapkričio 12 d. 16 val.

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams vykdyti 2014 metais numatoma skirti apie 2,6 mln. Lt, 2015 metais – 3,8 mln. Lt.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu programos uždavinius.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali pateikti tyrėjų grupė, kurios vadovas turi būti mokslininkas. Pareiškėjai teikia paraišką kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu ar partneriais, jei tai būtina projekto vykdymui).

Paraiškų teikimo tvarka

Tarybai teikiamą paraišką sudaro:

 1. Projekto aprašas;
 2. Prašymas dalyvauti konkurse;
 3. Vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą paraišką.

Projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://sistema.lmt.lt iki 2013 m. lapkričio 12 d. 16 val. Spausdintas projekto aprašas Tarybai neteikiamas. Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti rasite prisijungę prie elektroninės sistemos.

Prašymas, kurį pasirašo projekto vadovas ir kiti projekto vykdytojai tyrėjai bei vykdančiosios institucijos raštas rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas ir nuskenuoti įkeliami į elektroninę sistemą iki paraiškų teikimo termino pabaigos, t. y. lapkričio 12 d. Spausdinta paraiškos kopija Tarybai neteikiama.

Paraiškų rengimo nuostatos

 • Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2014 m. kovo 1 d. ir ne vėliau kaip gegužės 2 d., baigtis – ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d.
 • Projekto pabaigos negalima planuoti kalendorinių metų I ketvirtyje.
 • Viso projekto biudžetas neturi viršyti 400 tūkst. Lt. Patartina projekto lėšas planuoti taip, kad 2014 metais jų būtų panaudota ne daugiau kaip trečdalis.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija.
 • Asmuo gali teikti po vieną šio kvietimo paraišką pagal kiekvieną uždavinį kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas tyrėjas. Teikiant paraišką reikia įvertinti savo užimtumą mokslo ir studijų institucijoje ir (ar) projektuose, nepriklausomai nuo jų finansavimo šaltinių. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pagal anksčiau su Taryba pasirašytas sutartis yra prioritetinis. Jei projektas bus finansuojamas, padidėjęs projekto vykdytojo tyrėjo darbo krūvis mokslo ir studijų institucijoje ar prisiimti įsipareigojimai kitame projekte nelaikomi svarbia priežastimi nevykdyti sutartinių įsipareigojimų.
 • Kiekvieno projekto vykdytojo tyrėjo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais kiekvienais kalendoriniais projekto įgyvendinimo metais.
 • Tyrėjas gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų vykdytoju, iš kurių vienam gali vadovauti. Taikoma šių Tarybos remiamos veiklos krypčių finansuojamiems projektams:
  • Nacionalinių mokslo programų,
  • Mokslininkų grupių,
  • 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonės „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“,
  • Lietuvos–Šveicarijos programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“,
  • Bendros Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivanas) mokslinių tyrimų programos.
 • Planuojant projekto biudžetą būtina atsižvelgti į tai, kad projekto vykdymas finansuojamas šimtu procentų ir negali būti papildomai finansuojamas iš kitų Lietuvos finansavimo šaltinių.
 • Projekto vadovas ir kiti vykdytojai su vykdančiąja institucija arba projekto partneriu (-iais) privalo sudaryti projekto įgyvendinimo darbo sutartis numatytam darbo laikotarpiui. Projekto įgyvendinimo darbo sutartys sudaromos tik su projekto vykdytojais. Vykdančioji institucija privalo užtikrinti, kad projekto vykdytojai būtų įdarbinti į ne aukštesnes pareigybes, kurių minimalius kvalifikacinius reikalavimus (Žin., 2011, Nr. 60-2882) jie atitinka. Sutartyse projekto vykdytojams nustatytas darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas neviršijant Tarybos nutarimu patvirtinto didžiausio leistino pareigybės valandinio atlygio (Žin., 2012, Nr. 117-5942).
 • Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis.
 • Projekto vykdytojai mokslininkai stažuotojai, skelbdami projekto rezultatus, kaip papildomą finansavimo šaltinį gali nurodyti podoktorantūros stažuotės lėšas, jeigu vykdomo projekto turinys atitinka stažuotės tematiką. Užsienio tyrėjai (ne projekto vykdytojai), skelbdami projekto rezultatus kartu su projekto vykdytojais, gali nurodyti ir kitus tyrimo finansavimo šaltinius.
 • Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš projekto lėšų gali tik valstybinė mokslo ir studijų institucija. Šis turtas įtraukiamas į institucijos turto apskaitą.
 • Negalima numatyti pirkti mokslinės įrangos, jeigu tokia ar analogiška įranga jau nupirkta ar numatyta pirkti artimiausiu metu iš nacionalinių kompleksinių programų, nacionalinių mokslo programų ar integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) programų lėšų.
 • Projekto aprašo skyriuje ,,Priedai” turi būti pateikti visi reikalaujami priedai: projekto vadovo ir kitų vykdytojų tyrėjų gyvenimo aprašymai, ne daugiau kaip penkių svarbiausių kiekvieno iš jų mokslinių publikacijų nuo 2001‑ųjų metų (įskaitytinai) sąrašas; skenuota projekto partnerių bendradarbiavimo sutartis (jei yra projekto partneriai) vykdyti konkursui teikiamą projektą, patvirtinta institucijų vadovų parašais ir antspaudais; jei projekto partneris yra užsienio institucija, jos antspaudas nėra privalomas.

Papildoma informacija

Su programa susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainės nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ tinklalapyje (http://old.lmt.lt/lt/mkf/nmp/sve.html).

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Aušra Ašmontaitė, tel. (8 5) 246 0803, e. p. ausra.asmontaite@lmt.lt, techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

 

 Versija spausdinimui.

Kalendorinis planas
Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku